Konkurs przyrodniczy „Współczesne niekorzystne zjawiska na Ziemi – przyrodnicze i cywilizacyjne”

konkurs 1   16 kwietnia 2019 r. odbył się w naszej Szkole interdyscyplinarny konkurs przyrodniczy, który był efektem wspólnych działań w kierunku interesowania się otaczającym światem i własnym zdrowiem.

   Głównym celem konkursu było zwrócenie uwagi na niekorzystne zjawiska w przyrodzie np. smog, nasilenie efektu cieplarnianego, dziura ozonowa, eutrofizacja wód a także choroby z nimi związane oraz choroby zakaźne przenoszone przez ludzi i pasożyty zewnętrzne  np. kleszcze, komary itp., które nasiliły się w ostatnim czasie.

   Wszystkie te zjawiska mają wpływ na nasze życie i zdrowie i dlatego ważne jest pogłębienie wiedzy o ich istocie, przyczynach i skutkach. Uświadomienie zagrożeń i poznanie sposobów zapobiegania zwiększa naszą motywację do podejmowania wspólnych i indywidualnych działań w kierunku ograniczenia ich lub wyeliminowania.

   W konkursie wzięło udział 34 uczniów i słuchaczy z Technikum Budowlanego Nr 5, CXXVIII LO- forma stacjonarna i Branżowej Szkoły I stopnia Nr 66.Uczestnicy musieli odpowiedzieć na 27 pytań z możliwością kilku prawidłowych odpowiedzi, co było dodatkowym utrudnieniem.

   I miejsce zajął Maciej Gołębiewski z kl. IIIat, II miejsce zajął Kacper Świątek z kl. IIIsta III miejsce zajęły 4 osoby ( z identycznym wynikiem) – Julia Janiszewska z kl. Ibt, Patryk Kacprowicz z I sem. LO, Maciej Kawka z kl. IIIst, Mateusz Skorupa z kl. IIIat.

   Wszystkim laureatom gratulujemy!

   Konkurs ten był okazją do sprawdzenia swojej wiedzy zdobywanej zarówno na lekcjach biologii, geografii, chemii, fizyki jak i z innych źródeł a także do rywalizacji.

   Wszyscy biorący udział mogą też czuć się zwycięzcami, gdyż wykazali się zainteresowaniem oraz aktywnością w dziedzinie ochrony środowiska i Siebie a konkurs zapewne zwiększył ich świadomość w kierunku eliminacji zagrożeń jak i zachęcił do ciągłego zdobywania wiedzy.