Rekrutacja uczniów na staże do Malagi w Hiszpanii.

Zespół projektowy ogłasza nabór uczennic i uczniów na staże i wyjazd do Malagi w Hiszpanii w ramach projektu Erasmus+ KA1.
Staże zawodowe w Malaga w  Hiszpanii będą się odbywały w terminie   09.02.2020-07.03.2020.
Na wyjazd zostanie zakwalifikowanych łącznie  12 uczniów, w tym 4 z technikum architektury krajobrazu,5 uczniów  z technikum budownictwa, 3 uczniów ze szkoły branżowej. Rekrutacja trwa do dnia 15.10.2019 .
Chętni uczniowie proszeni są o wypełnienie Formularza zgłoszeniowego z załącznika poniżej  i dostarczenie do dnia 15.10.2019 wypełnionego formularza w wersji papierowej  do sekretariatu TB nr 5,wychowawcy klasy lub pani Urszuli Poniatowskiej koordynatora projektu.
Zasady rekrutacji są dostępne w Regulaminie rekrutacji znajdującym się na stronie projektu pod linkiem  https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/erasmus-2018-2020/regulamin-rekrutacji
 
Lista uczniów zakwalifikowanych na wyjazd zostanie ogłoszona do 30.10.2019 przez Komisję Rekrutacyjną.
 
Zapraszamy do aplikowania wszystkich chętnych uczniów z klas technikum architektury krajobrazu,technikum budownictwa oraz szkoły branżowej!!!
 
Załączniki: