Rekrutacja uczennic i uczniów na praktyki Erasmus+ do Sofii w Bułgarii

Szanowni Państwo

Zespół projektowy projektu Erasmus+ KA1 ogłasza rekrutację uczennic i uczniów z TB nr  5 oraz  BS I stopnia nr 66 na staż zawodowy w firmach w Sofii w Bułgarii. Staż odbędzie się w terminie 17.01.2021-13.02.2021

Aplikować mogą wszyscy uczniowie ze wszystkich klas drugich i trzecich  w zawodach technik architektury krajobrazu, technik budownictwa, technik robót wykończeniowych w budownictwie , technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej, monter zabudowy i prac wykończeniowych. Posiadamy 16 miejsc na praktyki -4 architektów krajobrazu, 4 enegetyków,6 budowlańców ,2 monterów. Na praktyki nie mogą wyjechać uczniowie którzy w terminie styczeń-luty 2021 mają egzaminy zawodowe. Formularze aplikacyjne dostępne na stronie projektu https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/erasmus-2018-2020/formularz-zgloszeniowy   oraz w sekretariacie TB nr 5 u pani Hani.

Proszę wypełnić formularze i przekazać do sekretariatu ,w formularzu koniecznie  proszę wskazać klasę i zawód.  Regulamin rekrutacji dostępny na stronie projektu   https://www.ckziu1.edu.pl/index.php/erasmus-2018-2020/regulamin-rekrutacji     

Rekrutacja trwa do 30.09.2020

Uczniowie muszą mieć zgodę rodziców na wyjazd zagraniczny i odbycie praktyk w okresie COVID. Zapraszamy do aplikowania!!!!

Koordynator projektu, Urszula Poniatowska