Podziękowania dla ludzi o szlachetnych sercach

Podziękowania dla ludzi o szlachetnych sercach
11 września 2020 r. w Mazowieckim Kuratorium Oświaty odebraliśmy podziękowania za udział w realizacji bożonarodzeniowej akcji „Paczka na Kresy” w roku 2019.
Organizatorzy akcji – Mazowieckie Kuratorium Oświaty, Polska Fundacja Narodowa oraz Ochotnicze Hufce Pracy – przygotowali dyplomy i upominki dla tych placówek, które wspierały Polaków mieszkających na Kresach Wschodnich.
Wśród nagrodzonych znaleźli się także uczniowie, słuchacze i pracownicy CKZiU nr 1 w Warszawie. Jesteśmy dumni z wyróżnienia, chociaż nie dla zaszczytów pomagamy potrzebującym.
Celem akcji było wsparcie rodaków zmuszonych przez historię do życia poza granicami kraju, cierpiących z powodu tęsknoty za ojczyzną i często także z powodu niedostatku. Nie byłoby to
możliwe bez ludzi o szlachetnych sercach, wrażliwych i ofiarnych, którzy bezinteresownie pomagają finansowo, poświęcają swój czas i swoją pracę.
Działalność szkolnego wolontariatu i udział w humanitarnych przedsięwzięciach mogą być wizytówką szkoły.
Dziękujemy wszystkim, którzy wspierają nas w tej działalności i zachęcają do czynienia jeszcze więcej.
„Niech dobro, które Państwo ofiarują, do Państwa powróci.”
Dorota Czarniak