WZNOWIONE ZAJĘCIA PRAKTYCZNE

Uczniowie TB5 i BS66! Od 30 listopada br. zajęcia praktyczne w Centrum Kształcenia Zawodowego nr 1 przy ul. Mińskiej  w Warszawie będą realizowane zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć w poszczególnych dniach tygodnia, w ścisłym reżimie sanitarnym. 

Uczniowie na zajęciach mają bezwzględny obowiązek zasłaniania ust i nosa !!!

W zajęciach biorą udział tylko zdrowi uczniowie !!!

Przez dzieennik Librus będziemy informować o godzinach rozpoczęcia i zakończenia zajęć poszczególnych grup.