Accesibility button

W dniu 28.11.2022 w naszej szkole  gościliśmy  panią Zitę  Godorne Hasenaur  z Węgier doświadczoną Ekspertkę World Skills w konkurencji architektura krajobrazu.

Pani Zita spotkała się na auli szkolnej z uczniami i nauczycielami klas architektury krajobrazu z TB nr 5 i przedstawiła prezentację w języku angielskim pokazującą Nowe, innowacyjne  metody dydaktyczne przygotowujące uczniów węgierskich do konkursów międzynarodowych Euro Skills i World Skills.

W czasie prezentacji został omówiony m.in. program treningowy  Talent, w którym uczestniczą uczniowie z Węgier od 2018 roku.  Zawodnicy  z Budapesztu odnieśli spektakularne sukcesy w konkursach zawodowych Euro Skills Gratz (Austria) 2021 -1 miejsce i WorldSkills Tallin ( Estonia) 2023 -3 miejsce w konkurencji architektura krajobrazu.

W  części warsztatowej spotkania na auli , uczniowie z klas 1-4 architektury krajobrazu z TB nr 5 zadawali pytania Ekspertce  w języku angielskim i języku polskim. Uczniowie interesowali się motywacją zawodników, genezą sukcesu, rezultatami i nagrodami uczestnictwa w konkursach zawodowych EuroSkills i Worls Skills.

                    Pani Zicie towarzyszyło 3 zawodników  węgierskich, pan Peter Bokor, były reprezentant, medalista   EuroSkills i World Skills oraz dwóch obecnych zawodników Levente i Gyrgo (po polsku Leszek i Grzesiek), którzy będą reprezentowali Węgry na kolejnych zawodach.

 W załączeniu prezentacja Ekspertki z Węgier   oraz  zdjęcia ze spotkania.

1. Prezentacja

  Uczniowie  Technikum Budowlanego nr 5  im.  profesora Stefana Bryły    Róża Olszewska i Artur Tsybranzajęli 1 miejsce w Finale Skills Polska 2022 w Gdańsku w konkurencji Architektura Krajobrazu. W zawodach w dniach 22-25.11.2022 reprezentacja  naszej szkoły  pokonała szkoły z Gdańska i Grudziądza.
 
Zwycięstwo zapewniło naszej drużynie Architektury Krajobrazu udział w zawodach Euro Skills Polska 2023 w Gdańsku.
 
Uczniów do zawodów przygotowywały nauczycielki Urszula Poniatowska i Małgorzata Dyrska oraz trenerka branżowa Magda Gerung.
 
Przedmiotem Finału Konkursu Skills Polska 2022 w Gdańsku w konkurencji Architektura Krajobrazu było wykonanie przez dwóch zawodników  Ogrodu Pokazowego  w ciągu 16 godzin (2,5 dnia).
Ogród Pokazowy składał się z 4 elementów -modułu A donicy wyniesionej, modułu B-nawierzchni brukowej, modułu C- nasadzenia roślin ozdobnych, modułu D -ławeczki drewnianej.
Zawodnicy mieli podany projekt tego obiektu architektury krajobrazu , materiały do jego wykonania, narzędzia i maszyny oraz sprzęt geodezyjny.
Wykonanie Ogrodu pokazowego było oceniania zgodnie z kryteriami oceny wg standardów WorldSkills przez  4 ekspertów m.in doświadczoną i utytułowaną ekspertkę z Węgier panią Zitę  Gódorné Hazenauer.
Oceniane były procesy pracy oraz precyzja wykonania każdego z modułów z dokładnością do 2 mm. Maksymalna liczba punktów możliwa do uzyskania wynosiła 111. 
Drużyna z TB nr 5 w Warszawie uzyskała 85 % tej punktacji co zapewniło jej 1 miejsce.
Reprezentacja  TB nr 5 - uczniowie  z klas architektury krajobrazu pilnie  trenuje i doskonalą  wykonywanie małych  obiektów architektury krajobrazu do konkursu SkillsPoland w Gdańsk 2022 , który odbędzie się w terminie 22-25.11.2022.
Uczniowie 
1.Anna Białek 4kg
2.Kinga Osińska  4kg
3.Róża Olszewska  4wr
4.Artu Tsybran 3 wtkt
5.Mateusz Walewicz  4kt 
w dniach 01.10.2022 i 7.10.2022   ćwiczyli i doskonalili, na dwóch stanowiskach w ogrodzie  szkolnym , wykonywanie różnymi metodami poszczególnych elementów ogrodu - rabaty wyniesionej, układanie kostki brukowej, budowanie rabaty, układanie krawężników ,sadzenie roślin.
Uczniowie trenowali z panią Martą Gerung , opiekunem grupy była Urszula Poniatowska.
4 listopada br uczniowie  w firmie Festool będą doskonalili wykonywanie elementów drewnianych tj. ławki.
Polscy uczniowie powoli dorównują Węgrom Mistrzom Europy.
 
Życzymy zwycięstwa i awansu do EuroSkills Poland 2023! 
Zapraszamy do obejrzenia zdjęć!
W wyniku rekrutacji nauczyciela na wyjazd do Budapesztu na Obserwację Pracy w ramach Erasmus+ , została zakwalifikowana pani Małgorzata Dyrska - nauczyciel przedmiotów zawodowych w zawodzie technikum architektury krajobrazu.
 
Nauczycielka w dniach 15.09-21.09.2022  przebywała na szkoleniu Job Shadowing w Centrum Kształcenia Praktycznego w Budapeszcie gdzie nabyła nowe kompetencje nauczyciela , zdobyła  doświadczenia, poszerzyła warsztat pracy i wiedzę  na temat kształcenia dualnego na Węgrzech w zawodzie
architekta krajobrazu.
 
W załączniku  sprawozdanie nauczyciela z Job Shadowing oraz zdjęcia.
Zapraszamy do szczytania i obejrzenia!
  1. Sprawozdanie

W dniach 16-20 września 2022 uczniowie klas architektury krajobrazu trenowali umiejętności praktyczne  w Budapeszcie i uczestniczyli w konkursie umiejętności zawodowych z Węgrami, w ramach realizacji projektu Erasmus KA121.
Trenerem branżowym naszych uczniów była pani Marta Gerung -architekt krajobrazu i instruktor zawodu, która przygotowała sprawozdanie z pobytu i kolekcję zdjęć.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze sprawozdaniem z załącznika i obejrzenia zdjęć.
 
pdf 155498 640
Accesibility button