Accesibility button
W dniu 22lipca 2023 TB nr 5 otrzymało zaproszenie ze szkoły Omnia  w  Espoo   dla uczniów architektury krajobrazu do udziału w konkursie umiejętności zawodowych tj.turnieju drużyn z Finlandii, Estonii i Polski  w terminie 3-7.08.2023.
Wymagania Organizatora fińskiego dotyczące uczniów definiowane były na poziomie umiejętności  zawodowych  Euro Skills.
W wyniku przeprowadzonej rekrutacji w szkole w TB nr 5 do udziału w zawodach zgłosili  się i zostali  zakwalifikowani uczniowie o najwyższych kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu konkursowym    Róża  Olszewska z kl 5 wr i  i Artur Tsybran z kl 4 ktwt.
 
Tylko Ci uczniowie spełnili wymagania dotyczące osiągnięć zawodowych stawiane przez Organizatora Turnieju z Finlandii.
 
W dniach 3-7.08.2023   Róża i Artur będą uczestniczyli w zawodach w Espoo  i konkurowali w wykonywaniu ogrodów pokazowych z drużynami narodowymi z Finlandii i Estonii.
 
Trzymamy kciuki!
W pierwszym dniu praktyk uczniowie klasy 1 kta z Technikum Budowlanego nr 5 w Warszawie przyjechali do siedziby firmy 'Vykrut', która zorganizowała praktyki dla naszych podopiecznych.
Po przywitaniu się z personelem i kierownictwem firmy uczniowie przystąpili do praktyk. Pierwszym punktem było szkolenie BHP, następnie odbyło się szkolenie stanowiskowe, a po tym przyszedł czas na zajęcia na terenie firmy.
Dzisiaj ich głównym zadaniem były porządki na stanowiskach z roślinami, zajęli się pieleniem oraz układaniem, porządkowaniem krzewów, drzewek według gatunków i rodzajów.
Po południu korzystając z dobrej pogody wybraliśmy się na basen.
Grupa  3 uczniów  z kl 1 kta z TB nr 5 w czerwcu 2023 uczestniczyła  w przygotowaniu z języka angielskiego branżowego ,przygotowaniu kulturowym i pedagogicznym i szkoleniu bhp do wyjazdu na praktyki Erasmus do Ostawy w terminie 02.07-15.07.2023.
 
Przygotowanie prowadzili nauczyciele Urszula Poniatowska - kulturowe i z języka angielskiego branżowego, pedagogiczne Sławomir Wiśniewski , bhp Katarzyna Przedlacka.
 
Uczniowie zdali test  językowy z j.angielskiego  na platformie academy, zdobyli zaświadczenia o ukończeniu szkolenia bhp oraz opracowali słowniczek branżowy polsko-angielsko-czeski do posługiwania się podczas praktyk za granicą.
 
W dniu 28.06.2023  w sali 120 w TB nr 5  odbyło się spotkanie wyjeżdżających uczniów i  rodziców z koordynatorem projektu i nauczycielem opiekunem.
 
Uczniowie przebywają na praktykach w Ostawie w terminie 02-15.07.2023 .
 
W załączeniu zdjęcie i opracowany słowniczek
IMG 20230614 111010
W dniach 01-10.06.2023 została przeprowadzona rekrutacja  dodatkowa na wyjazd na praktyki zawodowe architektów krajobrazu w czasie wakacji, do Ostawy w Republice Czeskiej.
 
Do wyjazdu w czasie wakacji w terminie 02.07-15.07.2023  zgłosiło się 5 kandydatów z klas 1kta, 2 kt z TB nr 5 w Warszawie.
 
Na wyjazd zostali zakwalifikowani następujący uczniowie:
1.Pieniak Alicja kl 1 kta
2.Patrycja Słomka kl 1 kta
3.Alan Staszewski kl 1 kta 
 
Pozostałe dwie  kandydatki tj. Zuzanna Trybulec z kl 1 kta i Gajewicz Emila z  kl 2kt nie zostały zakwalifikowane z powodu niepasującego  uczniom i ich rodzicom terminu wyjazdu i ograniczonej liczby miejsc na wyjazd .
 
 
Zakwalifikowani uczniowie pochodzili z listy rezerwowej na wyjazd Erasmus + do Budapesztu z marca 2023.
 
Rekrutacja dodatkowa stanowiła ostatnie mobilności w ramach projektu Profesjonaliści Konkursowi nr umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000011862  ponieważ projekt ten kończy sią z dniem 31.08.2023.
Pan Maciej Ostapiuk - nauczyciel przedmiotu pracownia dokumentacji budowlanej AUTO CAD w TB nr 5  przygotował Sprawozdanie z Obserwacji Pracy (Job Shadowing) z pobytu w Espoo w  Finlandii, odbytego w dniach 7-11.05.2023.
Mobilność  nauczyciela zawodowca  miała miejsce  w ramach projektu Erasmus +  nr umowy 2021-1-PL01-KA121-VET-000011862 i jej celem było  podnoszenie kwalifikacji, zdobywanie nowych doświadczeń oraz doskonalenie warsztatu pracy  przez tego nauczyciela. 
Obserwacja pracy odbyła się w firmie edukacyjnej OMNIA - organizatora konkursu Tai Taja Mastere 2023 w Espoo w Finlandii.
 
Sprawozdanie zawiera rezultaty odbytej mobilności Job Shadowing.
 
Zapraszamy do zapoznania się ze  Sprawozdaniem i jego rezultatami
pdf 155498 640
Accesibility button